• Dôležité!

     • Vážení rodičia,

      Deti, ktoré od septembra budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) majú nárok na dotáciu na stravu. Týka sa to len detí, ktorých rodičia vyplnia NáVRATKU NA DOTÁCIU platnú od 1. 9. 2024.

      Prosím, cez EduPage - Žiadosti, vyhľadať si danú návratku, vypísať a elektronicky poslať. Ak nebudeme mať návratku,  rodič si nemôže uplatniť nárok na dotáciu.

      Prosím o urýchlenú reakciu.

      Pekné prázdniny praje kolektív MŠ.

     • Upozornenie

     • Rodičia detí, ktoré budú od septembra plniť povinné predprimárne vzdelávanie a majú záujem o dotáciu na stravu:

      v EduPage - si môžu vyplniť žiadosť o dotáciu na stravu s návratkou, platnú od 01. 09. 2024.

     • Oznam

     • Prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin bude prerušená:

      - od 01. 07. do 02. 08. 2024 (vrátane). Obnovená bude dňa 05. 08. 2024.

      - od 28. 08. do 30. 08. 2024 (vrátane). Obovená bude dňa 1. 9. 2024.

     • Oznam

     • Náhradný termín testovania v ZŠ do triedy golden team pre budúcich prvákov.

      Testovanie bude 25.4.2024 o 16:00 hod. vo veľkej telocvični.

     • 2 %

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      -skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      -skvalitnenie vybavenia školských dvorov

      Ak nemáte čas odovzdať vyhlásenie s originál potvrdením od zamestnávateľa na Daňový úrad, môžete ich priniesť do MŠ  do 25.4.2024.  Doručíme ich na Daňový úrad.

      Ďakujeme. Kolektív materskej školy.

     • Žiadosť

     • Vážení rodičia,

      budúci týždeň od 04. do 08. 03. 2024 budú jarné prázdniny v základných a stredných školách.

      Prosím rodičov, ktorí plánujú cez jarné prázdniny nedávať deti do materskej školy, aby si ich odhlásili na toto obdobie zo stravy najneskôr do 28. 02. 2024. Je to dôležité z dôvodu objednávania tovaru na stravovanie.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • Upozornenie

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na nízky stav nahlásených detí v MŠ na zajtra 22. 12. 2023, bude prevádzka materskej školy len  v hlavnej budove. To znamená, že deti z prístavby budú v hlavnej budove. Prosím rodičov, aby do 8,00 hod. priviedli  deti do hlavnej budovy, kde si ich aj vyzdvihnú. Prezuvky deťom ráno prinesú pani upratovačky.

      Alena Požgayová

     • Oznam

     • V zmysle VZN č. 3/2023 sa mení suma školného za dieťa od 1. 1. 2024 na 50,-€ mesačne za dieťa.

      V EduPage sú nastavené  mesačné platby s dátumom splatnosti 10. v mesiaci. Prosím začnite ich uhrádzať až v januári 2024, nakoľko máme rok 2023 uzatvorený.

      Alena Požgayová


     • Žiadosť

     • Vážení rodičia!

      Rdičia, ktorí si plánujete nechať deti doma dňa 22. 12. 2023 (piatok pred vianočným prerušením prevádzky MŠ), prosím odhláste  čo najskôr na tento deň svoje deti zo stravy. V tento deň má veľa základných a stredných škôl riaditeľské voľno.

      Máme negatívne skúsenosti, že rodičia odhlasujú deti až v deň neprítomnosti, kedy sú potraviny na varenie už zakúpené podľa počtu detí prítomných deň vopred. Dochádza tak k plytvaniu potravín a finančných prostriedkov.

      Ďakujem za súčinnosť.

      Alena Požgayová

     • Upozornenie

     • Vážení rodičia,

      prosím o úhradu stravy Vašich detí za december najneskôr do konca týždňa t. j. 08. 12. 2023 (koncoročná uzávierka).

      Zároveň prosím školné na január uhrádzajte až v januári 2024. Máme uzatvorený rok 2023.

      Ďakujem za súčinnosť,

      Alena Požgayová

     • OZNAM

     • Počas vianočných sviatkov bude prerušená prevádzka materskej školy od 27. 12. 2023 do 5. 01. 2024.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      dňa 20. 10. 2023 t. j. piatok bude z organizačných dôvodov skrátená prevádzka materskej školy do 13,00 hod.

      Deti treba vybrať z MŠ hneď po obede, najneskôr do 13,00 hod.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Alena Požgayová

     • UPOZORNENIE

     • Vážení rodičia,

      keďže sa blíži celomestská akcia "Dni zelá" a naša materská škola sa nachádza v centre diania, upozorňujem, že parkovisko na Mlynskej ulici (pred MŠ) bude od štvrtka 05. 10. 2023 uzatvorené.

      V piatok 06. 10. 2023 budú celý deň zamknuté vchody do MŠ z ulice Mlynskej (červená a žltá brána). Použite vchod (bránu) z ulice J. Kráľa, cez dvor sa dostanete aj do prístavby.

      Doporučujeme rodičom v piatok 06. 10. 2023 vybrať deti hneď po obede, nakoľko pre dopravné obmedzenia bude náročné sa dostať s autom do blízkosti materskej školy. Ak deti zostanú v MŠ celý deň, prosím urobte si časovú rezervu na prípadné zápchy do Stupavy, aby deti nezostali v MŠ po čase prevádzky.

      Ďakujeme,

      kolektív materskej školy

     • Oznam

     • Tak ako bolo doposiaľ zvykom aj tento rok sa naša MŠ zapojí pri príležitosti „Dní zelá“  do výstavy Dyňových strašidiel.

      Prosíme rodičov, o pomoc pri  zabezpečení prírodného materiálu – tekvice, cukiny, rôzne druhy zeleniny, ovocia a rôzneho prírodného materiálu (  plodody, listy, kvety a pod.).

      Tekvice treba priniesť celé,  nie vydlabané.

      Prírodný materiál môžete priniesť do MŠ v pondelok - utorok budúci týždeň (02., 03. októbra).

      Strašidielka budeme vyrábať v MŠ v stredu 04. 10. 2023, kreatívni rodičia môžu vyrobiť strašidielka doma so svojimi deťmi a priniesť ich najneskôr vo štvrtok 05. 10. 2023 ráno do MŠ.

      Ďakujeme.

      Kolektív MŠ

     • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

     • Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

      1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
      2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
      3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

      Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

       Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
      Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

      1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
      2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
      3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
      4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
      5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.


       

     • VÍTAME VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY je 04. SEPTEMBRA 2023

       

      prevádzka Materskej školy, J. Kráľa 1, Stupava je od 6.30 hod. do 17.00 hod.

      Deti  treba priviesť do 8.00 hod.

      Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia e-mailom jkskolka@gmail.com, alebo  telefonicky 02/65935118 (hlavná budova), 0911 971907 (prístavba), 0911787400 (riaditeľka)  najneskôr do 7.30 hod. daného dňa.

       

      Materská škola je situovaná v dvoch budovách: hlavná budova a prístavba. Každá z budov má samostatný vchod (hlavná budova – žltá brána, prístavba – červená brána).

      Rozdelenie tried v jednotlivých budovách:

      Prístavba:                     prízemie – Včielky + Veveričky

                                             poschodie – Lienky + Motýliky

      Hlavná budova:          prízemie – Sovičky + Žabky

                                            poschodie – Lastovičky + Zajkovia

      Rodič s dieťaťom môže ísť do šatne, kde dieťa vyzlečie a odovzdá triednej učiteľke v danej triede.

      Novoprijaté deti – rodičia prípadné požiadavky na učiteľky odovzdajú napísané na lístočku s označením mena dieťaťa (napr. výnimky zo stravovania, skorší odchod a pod.).

      Deti triedy Včielky a Motýliky budú mať adaptáciu t. z., že začínajú dvojhodinovým pobytom v MŠ.

      Ďalšie dni určia dĺžku pobytu v MŠ triedne učiteľky Včielok a Motýlikov.

       

      Organizačné pokyny k začiatku  nového šk. roku 2023/2024

      • Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je  04. septembra 2023  do 8,00 hod.
      • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia cez EduPage, prípadne telefonicky najneskôr do 7,30 daného dňa.
      • Rodičia novoprijatých detí odovzdajú triednym učiteľkám:
       • fotokópiu kartičky poistenca,
       • splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ,
       • vyhlásenie o bezinfekčnosti  (poslať cez EduPage),
      • Rodičia všetkých detí odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez EduPage).
      • Zoznam  vecí, ktoré je potrebné priniesť pri nástupe do materskej školy:
       • prezuvky (pevná obuv, nie šľapky, žabky) - podpísané
       • pre dievčatká kefu na vlasy alebo hrebeň
       • krabica papierových vreckoviek (vyťahovacie)
       • pyžamko - podpísané
       • do skrinky náhradné oblečenie

      Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.

       

      • V triede VČIELKY  a MOTÝLIKY bude prebiehať adaptačný proces, to znamená, že deti v 1. deň nastúpia na 2 hodiny, každým ďalším dňom sa im pobyt bude predlžovať v závislosti od adaptácie.
      • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia rodičov (odporúčame deťom, ktoré sú v MŠ prvý krát skrátiť pobyt v MŠ na doobedie).
      • Rodičia podľa umiestnenia tried v budovách, nájdu v šatni skrinku označenú menom dieťaťa, dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do danej triedy, danej učiteľke.
      • Šatne sú pre dve triedy na jednom poschodí, v prístavbe spoločné, v hlavnej budove samostatne.
      • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od triednych učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
      • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
      • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.
      • Všetky potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke materskej školy https://www.msjkralastupava.sk/a/tlaciva-na-stiahnutie.

      Prajeme úspešný nástup do nového školského roka.

      Kolektív materskej školy.

       

      Návod na vytvorenie rodičovského konta EduPage:

      POSTUP CEZ MOBILNÝ TELEFÓN:

      1. Stiahnete si aplikáciu EDUPAGE
      2. Po  otvorení  aplikácie Vás systém  vyzve, aby ste zadali mailovú adresu. Zadáte tú adresu, ktorú ste nahlásili pri zápise detí do MŠ a do nej vám prídu Vaše vytvorené prístupové údaje, vďaka ktorým sa dostanete do vášho rodičovského konta.
      3. Prihláste sa

       

      POSTUP CEZ POČÍTAČ:

      1.  Do prehliadača zadáte Edupage našej školy (alebo kliknite na tento link) - https://www.msjkralastupava.sk/
      2. Kliknite na tlačidlo Prihlásenie (vpravo hore)
      3. Prihlasovacím menom do rodičovského konta je emailová adresa, ktorú ste poskytli škole. Na túto adresu vám prišlo heslo. Tieto údaje sem doplňte a stlačte tlačidlo – prihlásiť sa.

      Toto konto bude musieť mať vytvorené každé dieťa navštevujúce MŠ. 

      Pokiaľ by ste mali problém s prihlásením, radi Vám pomôžeme. 

       

       

       

     • Žiadosť

     • Prosíme 2 rodičov, ktorí by si vedeli nájsť čas a prísť do MŠ pomôcť demontovať staré garníže.

      Ďakujeme,

      kolektív MŠ

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

   Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

   1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
   2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
   3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

   Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

    Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
   Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

   1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
   2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
   3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
   4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
   5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.


    

  • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

   Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

   1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
   2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
   3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

   Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

    Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
   Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

   1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
   2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
   3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
   4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
   5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.