• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

  • Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti.

   Materská škola je osemtriedna, otvorená je od roku 1981 ako štvortriedna a od roku 2003 je v právnej subjektivite.
   V roku 2012 bola pôvodná budova rozšírená o prístavbu dvoch tried a v roku 2016 bola prístavba rozšírená o nadstavbu ďalších dvoch tried.
   Obe časti budovy majú vlastné ihrisko aj priestory určené na stravovanie.
   V našej MŠ pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu s názvom "Škola plná pohody".
   Snažíme sa deťom vytvárať kľudné a kamarátske prostredie bohaté na podnety zo všetkých oblastí tak, aby predprimárne vzdelávanie bolo plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania na základnej škole.
   Zameranie školy máme tvorivo-humanistické. Vo všetkých aktivitách umožňujeme deťom napĺňať život a učenie v materskej škole prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania tak, aby boli po absolvovaní MŠ pripravené na vstup do základnej školy a tiež na ďalší aktívny život v spoločnosti.

   Materská škola spravuje uzatvorenú skupinu na stránke facebook, kde pravidelne uverejňuje informácie a fotky zo života v materskej škole.
   Ak ešte nie ste jej členom a vaše dieťa patrí do našej školy, prosím informujte sa u vašej triednej pani učiteľky.