• Informácia

     • Vážení rodičia detí v poslednom ročníku MŠ (predškoláci),

      ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu Vášho dieťaťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu prostredníctvom nižšie uvedeného tlačiva - návratky.

      Tlačivo treba vyplniť, podpísať, vytlačiť a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 31. 03. 2023 (piatok).

      Navratka.pdf

     • Upozornenie

     • Rodičia budúcich prvákov, 

      sledujte webovú stránku základnej školy ohľadom zápisu detí do 1. ročníka. Elektronická prihláška je už spustená.

      https://zsskolstu.edupage.org/register/

      https://zsskolstu.edupage.org/

       

     • Upozornenie

     • Vážení rodičia,

      v piatok 24. 3. 2023 bude v základnej škole riaditeľské voľno. Žiadam rodičov, ktorí sa rozhodnú deti si  nechať doma, aby to nahlásili triednym učiteľkám a odhlásili deti zo stravy na piatok už dnes.

      Je to potrebné, z dôvodu zabezpečenia potravín v ŠJ. Máme negatívnu skúsenosť, že v takýchto prípadoch rodičia odhlasujú deti v deň neprítomnosti, čím sa dostávame do situácie, že nám prudko klesne stav detí, hoci potraviny sú zbytočne zabezpečené per vyšší stav detí.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.