• Zloženie rady školy na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025:

  • Predseda:      Lucia Stráňavová        zástupca rodičov

   Členovia:      Lucia Bálintová          zástupca PZ

                           Andrea Hejlová          zástupca PZ

                           Viera Požgayová        zástupca rodičov

                           Barbora Novotná       zástupca rodičov

                              Katarína Kánová            zástupca rodičov

                          Jana Svetláková          zástupca prev. zamestnancov

                          Michal Horecký          zástupca zriaďovateľa

                          Soňa Obermárová        zástupca zriaďovateľa

                          Michaela Valentová    zástupca zriaďovateľa 

                          Roman Vígh               zástupca zriaďovateľa