• Vedúca ŠJ:                             SVETLÁKOVÁ  JANA

    Kuchárka:                               VAŠKOVÁ  MARTA                                    

    Pomocná sila v kuchyni:        FARKAŠOVÁ JOZEFÍNA                           

    Pomocná sila v kuchyni:        HAMAROVÁ  ALENA                                

    Pomocná sila v kuchyni:        STRASKÁ KATARÍNA                               

    Pomocná sila v kuchyni:        KRIŠTOFFYOVÁ  MARCELA