• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

   • Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti.

     • Upozornenie

      Žiadam rodičov, ktorí nezaplatili školné za november a december 2022, aby tak urobili najneskôr do 25. 11. 2022. Zároveň žiadam rodičov, ktorí majú uhradené všetky platby v tomto roku, aby vopred neuhrádzali platby na január 2023.

     • OZNAM

      Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov bude prerušená od 23. 12. 2022 do 05. 01. 2023 (vrátane).

      Prevádzka materskej školy bude obnovená 09. 01. 2023.

      Alena Požgayová

     • Žiadosť

      Žiadam rodičov, ktorí si v piatok 18. 11. 2022 nechajú deti doma, aby ich odhlásili zo stravy do 15. 11. 2022 (utorok). Školská jedáleň musí prispôsobiť zásobovanie stavu detí.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • Dôležité !

      Vážení rodičia!

      Z dôvodu rekonštrukcie kúrenia - záverečnej fázy, v utorok a stredu t.j. 25. a 26. 10. 2022 nebude v prevádzke hlavná budova materskej školy.

      Z tohoto dôvodu prosím všetkých rodičov v obidvoch budovách, ktorí si môžu v tieto dni nechať deti doma, aby to oznámili čo najskôr triednym učiteľkám. Potrebujeme znížiť stav detí, aby sa zmestili do jednej budovy.

     • Vážení rodičia,

      pri príležitosti "Dní Zelá" prosíme rodičov priniesť rôzne veľkosti tekvíc a rôzny prírodný materiál. Materiál zbierame od pondelka 26.09.22 na výrobu dyňových "strašidiel", ktoré budeme vyrábať doobeda v triedach.

      Dyňové strašidielka, ktoré vytvoríte doma s deťmi prineste vo štvrtok 29.09.22 do 9.00 hod. do MŠ.

     • Brigáda

      Milí rodičia.

      Chceme Vás poprosiť o vašu spoluprácu na brigáde v škôlke J.Kráľa, ktorá sa bude konať 24.9.2022.(sobotu) od 9.00 - 12.00hod.

      Týka sa to prístavby aj hlavnej budovy.

      Budeme : - šmirglovať

      - maľovať

      - hrabať

      - zametať

      - trhať burinu

      Poprosím vás, aby ste si priniesli ak máte, hrable, lopaty. Sáčky zabezpečíme.