• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

   • Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti.

     • UPOZORNENIE

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     • Upozornenie

      08.09.2021

      Rodičia detí, ktoré majú povinné plnenie predprimárneho vzdelávania - každú neprítomnosť dieťaťa treba ospravedlniť.
      Rodič môže ospravedlniť najviac 5 dní, po 6 dňoch musí mať dieťa potvrdenie od lekára o chorobe.
      Neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemcu rodinných dávok".
      Tlačivo ospravedlnenky nájdete na tejto stránke v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY – 2. SEPTEMBRA 2021

      27.08.2021

      Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 17,00 hod.
      Deti treba priviesť do 8,00 hod.

      Žiadam rodičov, aby dodržiavali usmernenia zamestnancov MŠ ohľadom protiepidemiologických opatrení.

      Rodič je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty, dezinfikovať si ruky, musí mať návleky na obuvi.
      Dieťaťu bude na vstupe do MŠ odmeraná teplota. Následne môže ísť do šatne, kde dieťa vyzlečie a odovzdá triednej učiteľke v danej triede. Zotrvanie v priestoroch šatne musí byť minimalizované na nevyhnutný čas. V šatni bude regulovaný počet rodičov zamestnancami MŠ.

     • "Hmotná núdza"

      23.07.2021

      Prosím rodičov, ktorých sa týka úľava v poplatkoch na stravnom, aby venovali pozornosť tomuto oznamu, keďže končia obedy zadarmo pre deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné.
      V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám v prílohe zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.