• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

   • Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti.

     • Žiadosť

      Vážení rodičia,

      budúci týždeň od 04. do 08. 03. 2024 budú jarné prázdniny v základných a stredných školách.

      Prosím rodičov, ktorí plánujú cez jarné prázdniny nedávať deti do materskej školy, aby si ich odhlásili na toto obdobie zo stravy najneskôr do 28. 02. 2024. Je to dôležité z dôvodu objednávania tovaru na stravovanie.

     • Upozornenie

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na nízky stav nahlásených detí v MŠ na zajtra 22. 12. 2023, bude prevádzka materskej školy len v hlavnej budove. To znamená, že deti z prístavby budú v hlavnej budove. Prosím rodičov, aby do 8,00 hod. priviedli deti do hlavnej budovy, kde si ich aj vyzdvihnú. Prezuvky deťom ráno prinesú pani upratovačky.

     • Oznam

      V zmysle VZN č. 3/2023 sa mení suma školného za dieťa od 1. 1. 2024 na 50,-€ mesačne za dieťa.

      V EduPage sú nastavené mesačné platby s dátumom splatnosti 10. v mesiaci. Prosím začnite ich uhrádzať až v januári 2024, nakoľko máme rok 2023 uzatvorený.

      Alena Požgayová


     • Žiadosť

      Vážení rodičia!

      Rdičia, ktorí si plánujete nechať deti doma dňa 22. 12. 2023 (piatok pred vianočným prerušením prevádzky MŠ), prosím odhláste čo najskôr na tento deň svoje deti zo stravy. V tento deň má veľa základných a stredných škôl riaditeľské voľno.

      Máme negatívne skúsenosti, že rodičia odhlasujú deti až v deň neprítomnosti, kedy sú potraviny na varenie už zakúpené podľa počtu detí prítomných deň vopred. Dochádza tak k plytvaniu potravín a finančných prostriedkov.

     • Upozornenie

      Vážení rodičia,

      prosím o úhradu stravy Vašich detí za december najneskôr do konca týždňa t. j. 08. 12. 2023 (koncoročná uzávierka).

      Zároveň prosím školné na január uhrádzajte až v januári 2024. Máme uzatvorený rok 2023.

      Ďakujem za súčinnosť,

      Alena Požgayová

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje