• Čo potrebuje dieťa do MŠ

    • Na začiatku školského roka

     • Prefotená kartička poistenca (nové deti resp. aj v prípade zmeny poisťovne)
     • Vyplnené tlačivá (vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, splnomocnenie pri vyberaní dieťaťa poverenou osobou…)
     • Vešiak na oblečenie do skrinky (detská veľkosť, aby vošiel do skrinky)
     • Prezuvky (nie šľapky)
     • Pyžamko (na víkend sa berie domov)
     • 2x hygienické vreckovky- vyťahovacie v krabičke
     • Hrebeň/Kefa na vlasy
     • Ruksak (deti sa v popoludňajších hodinách presúvajú na ihrisko, do ruksaku si balia napr. nepotrebné obečenie, pyžamko…)

    • Priebežne

     • Náhradné oblečenie 
     • Pokrývka hlavy (podľa počasia)
     • Repelent podľa obdobia (odovzdať triednej učiteľke)
     • Oblečenie primerané počasiu, ktoré dieťa neobmedzuje pri hre
     • Podpísané (označené) všetky veci, najmä deti v mladších vekových skupinách.

    • Čo do škôlky nepatrí

     • Jedlo akéhokoľvek druhu, nápoje, lieky
     • Cennosti, telefón, peniaze….