• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

   • Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti.

     • Stravné

      Na základe VZN č. 7/2022 § 5 sa od 1. 1. 2023 mení výška finančného príspevku na stravovanie nasledovne:

      - desiata - 0,60 €

      - obed - 1,40 €

      - olovrant - 0,50 €

      Finančný príspevok na stravovanie je 2,50€/deň.

      VZN_7-2022.pdf

     • Pozdrav

      Krásne, pohodové a hlavne zdravé vianočné sviatky všetkým deťom a ich rodinám želá kolektív materskej školy.

     • Žiadosť

      Na základe vysokej chorobnosti pedagogických i nepedagogických zamestnanacov, žiadam rodičov, ktorí si môžu tento týždeň vyberať deti na obed, aby tak urobili. Hrozí nám celoplošné obmedzenie prevádzky materskej školy.

      Alena Požgayová

     • UPOZORNENIE

      Rodičia, školné na rok 2022 máte všetci zaplatené. Neposielajte v tomto roku poplatok za školné, nemôžeme ho zaúčtovať, keďže k 31. 12. 2022 musia byť nulové účty.

      Alena Požgayová

     • Žiadosť

      Žiadam rodičov, ktorí doteraz nezaplatili poplatok za stravu svojich detí, aby tak urobili najneskôr do piatku t. j. 16. 12. 2022. Urgentne!

      Jana Svetláková

     • OZNAM

      Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov bude prerušená od 23. 12. 2022 do 05. 01. 2023 (vrátane).

      Prevádzka materskej školy bude obnovená 09. 01. 2023.

      Alena Požgayová

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje