• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

   • Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti.

     • Žiadosť

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na veľký výpadok zamestanancov MŠ z dôvodu chorobnosti, prosím rodičov, ktorí by si mohli a boli ochotní, aby si vyzdvihli deti z MŠ hneď po obede v dňoch štvrtok, piatok a pondelok (25., 26. a 29. 5. 2023). Pomôže nám to vyriešiť nepriaznivú personálnu situáciu.

      Ďakujem,

     • OZNAM

      Materská škola Janka Kráľa v Stupave súrne hľadá učiteľku na zastupovanie dlhodobej PN.

      Nástup ihneď, potrebná kvalifikácia - minimálne stredná pedagogická škola. Platové podmienky podľa kvalifikačných predpokladov v príslušnej platovej triede."

      Záujemcovia sa môžu hlásiť u riaditeľky MŠ: email: jkskolka@gmail.com, telefón: 0911787400

     • Zápis detí

      do materskej školy na školský rok 2023/2024.

      sa uskutoční:

      • od 02. 05. 2023 do 10. 05. 2023 (elektronickou formou, e-mailom, poštou),
      • osobnou formou dňa 10. 05. 2023 v kancelárii materskej školy od 13,00 hod. do 17,00 hod.
      • od 2. 5. do 10. 5. 2023 bude spustená elektronická prihláška na webovej
     • Informácia

      Vážení rodičia detí v poslednom ročníku MŠ (predškoláci),

      ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu Vášho dieťaťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu prostredníctvom nižšie uvedeného tlačiva - návratky.

      Tlačivo treba vyplniť, podpísať, vytlačiť a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 31. 03. 2023 (piatok).

     • Upozornenie

      Rodičia budúcich prvákov,

      sledujte webovú stránku základnej školy ohľadom zápisu detí do 1. ročníka. Elektronická prihláška je už spustená.

      https://zsskolstu.edupage.org/register/

      https://zsskolstu.edupage.org/

     • Upozornenie

      Vážení rodičia,

      v piatok 24. 3. 2023 bude v základnej škole riaditeľské voľno. Žiadam rodičov, ktorí sa rozhodnú deti si nechať doma, aby to nahlásili triednym učiteľkám a odhlásili deti zo stravy na piatok už dnes.

      Je to potrebné, z dôvodu zabezpečenia potravín v ŠJ. Máme negatívnu skúsenosť, že v takýchto prípadoch rodičia odhlasujú deti v deň neprítomnosti, čím sa dostávame do situácie, že nám prudko klesne stav detí, hoci potraviny sú zbytočne zabezpečené per vyšší stav detí.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje