Občianske združenie pri MŠ

OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ul. J.Kráľa v Stupave 
Sídlo: 90031 Stupava, J.Kráľa 1592/1 
IČO: 318 083 87 
Č. účtu/IBAN: SK88 0900 0000 0001 8264 0980

Členský príspevok je 100€/ rok (platí sa polročne vopred)
Tento príspevok treba uhradiť na prvých 5 mesiacov (50€). V druhom polroku zaplatíte ďalších 50€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 100€.
Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.