Kontakt

Adresa:         Materská škola
                       ul. J. Kráľa č. 1592/1
                       900 31  Stupava
e-mail:           jkskolka@gmail.com
web:                www.msjkralastupava.sk
IČO:               31813011
DIČ:               20201704795

Nahlasovanie neprítomnosti a odhlasovanie zo stravy
Hlavná budova: 02/65 935 118. 0911 787 400
Prístavba: 0911 971 907

Dôležité kontakty
Riaditeľka MŠ: Alena Požgayová
Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Jarmila Koreňová
Vedúca ŠJ: Jana Svetláková

Konzultačné hodiny
Riaditeľka: denne  11:00h – 13:00h, prípadne po telefonickom dohovore.
Vedúca školskej jedálne: denne  11:00h – 13:00h