Nepedagogickí zamestnanci

EKONOMICKÉ ODDELENIE: Viera Greliková, Mgr. Jana Šmahlíková

MZDOVÉ ODDELENIE: Tatiana Bernáthová

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Vedúca ŠJ: Jana Svetlákova
Hlavná kuchárka: Marta Vašková 
Pomocné kuchárky: Jozefína Farkašová , Alena Hamarová, Marcela Krištoffyová, Katarína Straská

UPRATOVAČKY:
Zuzana Bubničová, Silvia Hanúsková, Lýdia Jančová, Katarína Králová, Dana Voščeková