Verejné obstarávanie

  • PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ: Materská škola
Sídlo:  ul. J. Kráľa č. 1592/1, 900 31 Stupava
Štatutárny zástupca:  Alena Požgayová
e-mail: jkskolka@gmail.com
Telefón: 0911 787 400
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu: 1682763359/0200
IČO: 31813011
DIČ: 2021704795
Zadávanie zákazok zabezpečuje materská škola v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

  • AKTUÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Momentálne neprebieha žiadne verejné obstarávanie materskej školy.

  • ARCHÍV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Detské postieľky do materskej školy
Materská škola ul. J. Kráľa zabezpečuje výber dodávateľa na dodanie tovaru "detské postieľky do materskej školy", v rámci procesu  zadávania zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

    1. Detské stoly a stoličky do materskej školy
 Materská škola ul. J. Kráľa zabezpečuje výber dodávateľa na dodanie tovaru "detské stoly a stoličky do materskej školy", v rámci procesu  zadávania zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 
Špecifikácia: STOLY - celodrevené stoly - masívny buk- obdĺžnik 70x120cm, výška 58 cm, s oblými hranami - 8 kusov.
STOLIČKY: kovové nohy a operadlo, sedadlo a opierka z tvarovanej preglejky, oblúková opierka, výška 34 cm - 82 kusov.
V prípade záujmu, nás kontaktujte:  Alena Požgayová
telefón: 0911 787 400
e-mail: jkskolka@gmail.com
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2013
Dátum predloženia cenovej ponuky:  6. 11. 2013
 
2.  Interaktívna tabuľa
 Materská škola ul. J. Kráľa zabezpečuje výber dodávateľa na dodanie tovaru "interaktívna tabuľa"  do materskej školy", v rámci procesu  zadávania zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 
Špecifikácia: Interaktívna tabuľa s magnetickým povrchom, projektorom, konzolou, montážou, školením a dopravou.
V prípade záujmu, nás kontaktujte:  Alena Požgayová
telefón: 0911 787 400
e-mail: jkskolka@gmail.com
Dátum zverejnenia: 26. 11. 2013
Dátum predloženia cenovej ponuky:  29. 11. 2013