O našej škole

Vítame Vás na stránke našej materskej školy. 
Nájdete tu informácie o prevádzke školy, aktuálnom dianí, vnútorných predpisoch školy a iné zaujímavosti. 

Materská škola je osemtriedna, otvorená je od roku 1981 ako štvortriedna a od roku 2003 je v právnej subjektivite. V roku 2012 bola pôvodná budova rozšírená o prístavbu dvoch tried a v roku 2016 bola prístavba rozšírená 
o nadstavbu ďaľších dvoch tried. Obe časti budovy majú vlastné ihrisko aj priestory určené na stravovanie.

V našej MŠ pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu s názvom ,,Škola plná pohody". Snažíme sa deťom vytvárať kľudné a kamarátske prostredie bohaté na podnety zo všetkých oblastí tak, aby predprimárne vzdelávanie bolo plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania na základnej škole. Zameranie školy máme tvorivo-humanistické. Vo všetkých aktivitách umožňujeme deťom napĺňať život a učenie v materskej škole prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania tak, aby boli po absolvovaní MŠ pripravené na vstup do základnej školy a tiež na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Materská škola spravuje uzatvorenú skupinu na stránke Facebook, kde pravidelne uverejňuje informácie a fotky zo života v škôlke. Ak ešte nie ste jej členom a Vaše dieťa patrí do našej škôlky, prosím informujte sa u Vašej triednej pani učiteľky.