Čo potrebuje dieťa do MŠ

Na začiatku školského roka:
✅ Prefotená kartička poistenca (nové deti resp. aj v prípade zmeny poisťovne)
✅ Vyplnené tlačivá (zdravotný dotazník, vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, splnomocnenie pri vyberaní dieťaťa poverenou osobou…)
✅ Vešiak na oblečenie do skrinky (detská veľkosť, aby vošiel do skrinky)
✅ Prezuvky (nie šľapky)
✅ Pyžamko (na víkend sa berie domov)
Podpísanú fľašu na pitie (len prístavba)
✅ 2x hygienické vreckovky- vyťahovacie v krabičke
✅ Hrebeň/Kefa na vlasy
✅ Ruksak (deti sa v popoludňajších hodinách presúvajú na ihrisko, do ruksaku si balia napr. nepotrebné obečenie, pyžamko…)


Priebežne:
✅ Náhradné oblečenie a rúško uložené v skrinke
✅ Pokrývka hlavy (podľa počasia)
✅ Repelent podľa obdobia (odovzdať triednej učiteľke)
✅ Oblečenie primerané počasiu, ktoré dieťa neobmedzuje pri hre
Podpísané (označené) všetky veci, najmä deti v mladších vekových skupinách.

Čo do škôlky nepatrí:
❌ Jedlo akéhokoľvek druhu, nápoje, lieky
❌ Cennosti, telefón, peniaze….